2.7.73.18968

Lisatud

 • Kalendri visiidi parema klõpsu menüüsse lisatud “Lisa kliiniku kommentaar ravipäevikusse” valik. Selle kasutamiseks tuleb see Firma seadetest sisse lülitada.
 • Ravikaardi väljatükkimisel võimalus valida visiidi kuupäev
 • Visiidi aknalt võimalik visiiti kustutada
 • Vaikimisi täidise materjal komposiit-valguskõvastuv. Vajalik seadistamine “Minu seaded” aknas
 • Kaubaarvele võimalik sisestada soodustuse põhjus.
 • Ravikaardil patsiendi infos näidatakse viimase 3D kuupäeva. Vajalik on Firma seadetes määrata 3D jaoks kasutatavad firma koodid.
 • Patsiendi infosse lisatud väljad lapsevanema e-maili ja mobiili numbri hoidmiseks.

Muudatused / parandused

 • Parokaardi täitmisel võimalik igeme/luu sügavus määrata kuni 20. Varem oli piirväärtuseks 13
 • Ebaõnnestunud logimise korral näidatakse veateadet punaselt.
 • Patsiendi akna sulgemisel X- nupust või ESC nupuga pakutakse vajadusel patsiendi info salvestamist.
 • Ravikande e-tervise kommentaaris esines probleeme, kui kasutada < > märke.
 • Parandatud inglise keelseid tõlkeid