Tel. (+372) 740 2215 |

E-Tervis

E-Tervis

Saamaks ülevaadet, mida E-tervis tähendab nii arsti kui patsiendi seisukohalt, soovitame lugeda tutvustavat teksti digiloo kodulehelt. E-tervisega liidestumine on hambaraviteenust pakkuvatele ettevõtetele kohustuslik! Vastava avalduse ning info leiab jällegi e-tervise kodulehelt.

E-tervise poolt avaldatud tarkvaratootjate nimekiri, kes on liidestunud digilooga.

tagasi üles