Tel. (+372) 740 2215 |

E-Tervis

E-Tervis

Saamaks ülevaadet, mida E-tervis tähendab nii arsti kui patsiendi seisukohalt, soovitame lugeda tutvustavat teksti digiloo kodulehelt. E-tervisega liidestumine on hambaraviteenust pakkuvatele ettevõtetele kohustuslik! Vastava avalduse ning info leiab jällegi e-tervise kodulehelt.

E-tervise poolt avaldatud tarkvaratootjate nimekiri, kes on liidestunud digilooga.

 

Andmekaitse

Andmekaitse poolt esitatavate nõuetega saab tutvuda Andmekaitse Inspektsiooni kodulehel.

Kui asute esmakordselt kasutama hambakaartide täitmiseks tarkvara, peate esitama Andmekaitse Inspektsioonile vastava info. Sama tuleb teha ka tarkvara vahetades. Oleme koostanud 90% ulatuses eeltäidetud avalduse, mis kirjeldab kõiki Hammas lahenduses kasutatavaid turvameetmeid. Teie poolt on sinna tarvis lisada ainult firma andmed ja mõningal määral teie asutuse spetsiifilist infot.

Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust siin.

tagasi üles