2.7.73.19050

Muudatused

  • Firma seadetes “Arve lõpukuupäev alati visiidi kuupäev”.

Parandused

  • Kui on kasutusel “Müügiarve kiirarvena” funktsionaalsus ning arve lõpetatakse ja makstakse siis kalendri visiit jäi staatusega “Arve kinnitatud” mitte “Arve tasutud”
  • Kui visiit märgiti visiidi aknast mitteilmunuks siis ei lisandunud ravipäevikusse mitteilmumise kohta kannet.
  • Kui kasutajal on assistent seadetes valimata, siis jäetakse meelde viimati valitud assistent (arvuti põhiselt). Probleemiks oli, aga et assistendi mitte valimist ei salvestatud ning järgmine kord valiti jällegi automaatselt viimati valitud assistent.