Kui tõhusad on SMS meeldetuletused?

Viisime sellel aastal mitme hambaravikliinikuga läbi uuringu SMS teavituste tasuvuse kohta. Oldi huvitatud vähendama patsientide hulka, kes visiidile kohale ei ilmu, kuid SMS teavitusi polnud seni kasutusele võetud. Arstide arv ja asukoht olid hambaravides erinevad, keskmiselt oli arvutuslik saamata jäänud tulu uuringule eelneva poole aasta jooksul mitteilmunud patsientide tõttu 3904 eurot kuus.
Kolme kuni nelja kuu jooksul peale SMS meeldetuletuste aktiveerimist kahanes patsientide hulk, kes visiidile ei ilumunud ega sellest ette teavitanud ligi 25%. Perioodi keskmist visiiditasu arvestades võrdus see 939 euro igakuise lisakäibega, samas kui keskmiselt kulutati sõnumite saatmise peale vaid 22,23 eurot.

SMS

Kindlasti oleneb selliste meeldetuletuste kasumlikkus juba kasutusele võetud meetmetest nagu vastava teenustasu või ettemakse kasutamine ning patsientidele eelnevalt ülehelistamine. Silmas peab pidama ka seda, et sõnumeid saadetakse ainult patsientidele, kellel on mobiiltelefoni number kliendiprofiili lisatud.
Juhul kui teie kliinikus on patsiente, kes visiidile sellest teavitamata ei ilmu, rohkem kui kaks protsenti, siis tasuks kindlasti proovida SMS meeldetuletuste kasutamist. Täpsema info oma kliiniku kohta saate “Mitteilmujad” raportit jooksutades.