2.7.73.18906

Lisatud

 • Üksiku HK arve printimine
 • Seadistatav võimalus kuvada patsiendi infos kustutatud visiidid roosalt nagu vanas värvi skeemis. Vaikimisi rakendus uue lahendus.
 • Kust meid leiti vabatekstiline väli, kui on valitud Muu
 • Korduvretsepti salvestamisel näidatakse kõiki retsepti numbreid

Muudatused / parandused

 • Parandatud retspetil kordsuse näitamine
 • Parandatud SMS/e-post aknas:
  • Crash, kui teha tühjas aknas parem hiireklõps.
  • SMS/E-maili parema kliki menüüst võimalik avada patsiendi info ja saata uus sms.
 • Ravikandel nuppudel parema klikki tehes ei kuvata menüüd kande kustutamisega. Menüü eksitas kasutajaid.
 • Ära näita arve tasumise aknas tühistatud HK arveid
 • Kui visiit ja oli registraatori poolt ajutiselt mitte ilmunuks märgitud ja arst tegi reaalse ravikande pealt hiljem müügiarve siis sellele märgiti arstiks registraator, kes selle mitteilmumise märkis.