2.8.94.20732

Muudatused / Uuendused

Üldine

 • Uuenduse tekkimisel kodulehele võimalus kuvada Hambas teade muudatuste kohta.
 • Võimalik klikkida „tray“ ikoonil, kui aken asub teiste akende taga. Avab arstil ravikaardi, arve tegemisel “arve tasumise”, uuenduse puhul uuenduse akna.
 • Hüperlingi HTML koodi (<a href=https://..>Link</a>) kasutamisel e-maili mallis saadetakse e-mail HTML toega ja töötavate linkidega
 • Logide printimine – PDF, CSV.
 • Masspostituses võimalik määrata mitu arsti kelle visiidil patsient on käinud.
 • Võimalus krüpteerida ID-kaardiga ja saata dokumente e-mailiga. Eeldab ID-kaardiga sisselogimist.
 • Peaakna all ääres menüüs nupp akende taastamine (Ctrl+Alt+Shift+R).
 • MacOS visiidi lisamise akna välimus samaks Windowsis kasutatud aknaga.
 • SMS mallile lisatud viitenumber {refNo}.
 • Raviplaani tekstiväli suurem ning võimalik paremini vormindada teksti.
 • Võimalik pikendada terminaliga arve tasumise seanssi.
 • Võimalik panna Hammas logima makseterminaliga tehtavaid tehinguid (PROBLEEMIDE KORRAL )
 • Ravikaardil teenuse koguse valiku ülempiir 64 (oli 32).

Arved

 • Minu seadetes võimalik valida väli kuhu fokuseeritakse arvele rea lisamisel (Kood või Kirjeldus).
 • HK pakkide valik nähtav ka Arved õigusega kasutajale.
 • Näidatakse veateadet õiguste puudumise kohta uue laste haigekassa arve (RTA) puhul.
 • Emaldatud vana toru nuppude funktsionaalsus
 • Parendatud ravi koondarve vaadet.
 • Järelmaksulepingu maksimaalset kestvust pikendatud 36kuuni. Varasemalt 24 kuud.
 • Võimalik määrata igale arve reale eraldi teostaja. Selle kasutamiseks lülita sisse: Firma seaded -> Seaded -> Müügiarvel näidata reapõhist teenuse teostajat.
 • Võimalus peita arvepõhine soodustus: Firma seaded -> Seaded -> Peida müügi- ja kaubaarvel soodustuse väli.
 • Seadistus, mis ei luba salvestada topelt HK arveid. Firma seaded -> Seaded -> Keela topelt HK arvete salvestamine ravikaardil.
 • Lisatud SportID makseviis arve tasumise aknasse. Hetkel veel puudub integratsioon SportID süsteemiga.
 • Võimalus keelata HK arvete (va. hüvitised) edastamine kõigile peale juhataja.
 • Võimalus arve väljatrükil kuvada rea soodustuse protsenti (%).
 • Võimalus määrata, et laste haigekassa arve koostamisel ignoreeritakse automaatselt lisatavaid firma koode. Firma seaded -> Seaded -> Ära lisa koodi, kui moodustatakse ka HK arve ja alla 19a.
 • Võimalik järelmaksulepingusse lisada viitenumber.
 • Võimalik lukustada eelmise kuu raamatupidamine kuupäevast x. Firma seaded -> Seaded -> Lukusta arvete ja laekumiste lisamine/muutmine/kustuatamine kuupäevas: . Ei kehti juhatajatele ja arved õigusega kasutajatele.
 • Võimalik seadistada, et arvel kuvatakse alati firmale arve koostamise valikuid

Parandused

 • Kassast laekumise lisamisel ei valitud automaatselt aktiivset kliinikut.
 • Masspostitusi ei saadeta, kui automaatsed teated on välja lülitatud.
 • Erinevad parandused keerukamate masspostituste seadistuste korral.
 • Kassade valik ei uuenenud, kui Arved aken kord juba avatud oli. Nüüd piisab tabi vahetusest, et vastava kliiniku kassad külge võtta.
 • Arve tasumise aknas maksetüübi muutmisel, tasutav summa 0.
 • MacOSis tume režiim eemaldatud, kuniks parem tugi arendatakse.
 • SMS/emaili eelvaates ei asendata õšž, kui on tegemist emailiga.
 • Optimeeritud logide akna avamine ja filtreerimine.
 • Parandatud müügiarve automaatse koodi täitmine. Lisaks kontrollitakse, et ei oleks kliiniku seadetes välistatud koode.
 • Parandatud õige arsti arvele võtmine ravipäevikust.
 • Ettemaksu kasutamise korral ei lase muuta makseviisi ja ei kontrollita salvestamisel, kas “ettem kasutust” kui on varem salvestatud.
 • Arvele ei lisata korduvaid diagnoosikoode.
 • Parandatud ravikande tühistamine TEHIK-us (e-tervis).
 • Tähtajaks makstamata arved tabis “Märgi makstuks valikutega” ei tööta.
 • Parandatud raviplaani lisakommentaari reavahetus viga ja eemaldatud see tekst ravipäeviku väljatrükilt.
 • Kui „samal päeval“ meeldetuletused on sisse lülitatud siis järgmisele päevale visiiti lisades ei pandud meeldetuletust külge.
 • Kui kreeditarve on kustutatud pole endiselt võimalik koostada uut kreedit arvet.
 • Arve makstuks/mitte makstuks märkimisel laekumisi sisestamata pole võimalik protsessi tühistada isegi kui põhjuse dialoogis tühista valida.
 • Osaliselt makstud arve krediteerimisel vale ettemaks.
 • Soodustusega arve krediteerimine ei olnud võimalik (soodustus ei tohi olla suurem kui arve summa).
 • Parandatud visiidi ootelisti lisamine.