2.8.29.20153

Muudatused

  • Kliendiandmetes on võimalik (lastele) määrata vastutavad isikud ja nende nimele arveid väljastada
  • Kalendrist Haigekassa, Müügi ja Kaupade arvet lisades on võimalik muuta raviarsti või kasutajat
  • Minu seadetes” võimalik seadistada, et ravikaardis näitaks Kliiniku märkusi laiemalt kui E-tervise/raviinfo välja
  • Ravi koondarvete väljatrükile(ka PDF) lisatud arvete summad

Parandused

  • Parandatus järelmaksulepingutega arve 0 summad – 0 summaga arve märgitakse koheselt makstuks
  • Parandatud teatud juhtudel arve avamise “crash”
  • Parandatud ravipäevikus/raviplaanil koode filtreerises teenuste gruppides eemaldatud teenused