2.7.48.18773

Muudatused

Üldine

 • Uue ID-kaardi tugi
 • Lisatud tõendi PDF nupp
 • Üle 75% soodustusega retseptide puhul saadetakse soodustuse tingimuse tekstiline kirjeldus.
 • Patsiendi põhised tagid (märgised/ikoonid) – võimalik patsiendile määrata vaikimisi tagide valik, mis siis valitakse alati vaikimisi visiidi lisamisel.
 • Ravikannete muutmine nüüd võimalik kuni 180 päeva ulatuses.
 • Registraatoril võimalik pärida kalendri visiidi menüüst saatekirju. Vajab lisaseadistust.
 • Saatekirjade nimekirja lisatud uued väljad: suunatud eriala/teenus/arst ja eesmärk
 • Meeldetuletuse linnuke liigutatud kommentaari väljast allapoole, et vältida tahtmatut meeldetuletuse eemaldamist.
 • Võimalus lubada registraatoritel KÕIKI visiidi staatuseid muuta/valida.
 • Võimalus lubada juhatajatel ja registraatoritel visiite kustutada
 • Lisatud [clinic] tagid dokumentidele

Arved

 • Kiirarvel võimalik määrata maksetähtaega
 • Ettevõte kui patsient
  • Patsiendi lisamisel võimalik valida „Ettevõtte režiim“.
  • Firmale arve koostamine
  • Firma arvele ei trükita välja visiidi kuupäevi.
 • Haigekassa arvetele võimalik printida tehniku nimi.
 • Müügiarve printimisel võimalik peita raviarsti rida/nimi.
 • „Kaupade arve“ valik kalendri visiidi menüüs.
 • Firma seadetes -> Seaded uus seadistus: Prindi arve kommentaar. Rakendub ainult A4 väljaprindile.
 • Arve kommentaar kiirarvele.
 • Müügiarve krediteerimisel kreeditarvele tänane kuupäev alustamiskuupäevaks.
 • Arve saatmisel e-mailiga asendatakse mallis ära „mt“ algusega tagid.
 • Võimalus keelata laekumiste muutmine (va. juhataja).
 • Arve tasumise aknas valitud vaikimisi ainult “tänased” arved. See on seadistatav ning võimalik ka märgistada kõik nagu varem.
 • Väikesemõõtmelisele arvele lisatud ka arve kuupäev
 • Väiksemõõtmelisele A5’le logo printimise võimalus
 • Ravipäevikust arve lisamisel pannakse arvele visiidi arst juhul kui lisajal ei ole arsti õigusi.

Raportid

 • Vaikimisi käivitatakse ainult avatud aruanne. Kõikige raportite genereerimiseks eraldi märgistus.
 • Nüüd võimalik lisada kuni 30 aruannet

Parandused

 • Tõendi logo printimine parandatud
 • Raha tagastamisrežiimis ei olnud korrektselt võimalik arvet osaliselt või kahes osas tasuda
 • Kui jooksutatakse raporteid üksikult siis ei kao “valmis” linnuke ära raportitelt mida hetkel ei protsessita.
 • Kui muudetakse parema klõpsu menüüst staatus “mitte ilmunuks” siis nüüd võetakse visiidilt sms saatmine ära.
 • Hoolduslehe põhjus kuvatakse valesti lehe uuesti avamisel pärast salvestamist.
 • Kiirarve: Kui oli valitud linnuke “Kirje kalendrisse ja ravikaardile” siis asendati maksetähtaeg tänase kuupäevaga.
 • Peetakse meeles kiirarve akna suurust ja taastatakse järgmisel akna avamisel.
 • Firma seadetes arvete osas on seadistus “Prindi arve kommentaar”. Rakendub ainult A4 suurele arvele.
 • Kinkekaardi väärtused ei saanud olla sentidega. Sentide puhul tuli hinnaks 0.
 • Kui kasutajal raporteid pole siis filtreerimine, printimine ja salvestamine nupud ei ole enam aktiivsed.
 • Parandatud digisaatekirja väljatrükk