2.10.1.240325

25.03 UUENDUSED

1. Saatekiri e-konsultatsioonile: dokumendid -> saatekiri e-konsultatsioonile
2. E-konsultatsiooni teenuse ressursside üleslaadimine: e-konsultatsioon -> asutuse teenused
3. TTole edastatud saatekirjade haldamine: e-konsultatsioon -> asutuse saatekirjad