Tel. (+372) 740 2215 |

Eesti Hambaarstide Liit

Erialaliit

Ülevaade

Eesti Hambaarstide LiitEesti Hambaarstide Liit on hambaarste ühendav mittetulundusühing, mille eesmärk on hoida ülal hambaarstiameti ühtsust ja kollegiaalsust kaitstes hambaarstide professionaalseid, majanduslikke ja ühiskondlikke huve. EHL osaleb aktiivselt tervise- ja hariduspoliitika kujundamisel olles oluline ühiskondlik mõjutaja.

EHL koondab endas suutervise eksperte, kes osalevad aktiivselt tervishoiusüsteemi arendamisel, hambaraviteenuse kvaliteedi tõstmisel, rahva suutervise edendamisel ning näo-lõualuu piirkonna haiguste ennetamisel.

EHL esindab ühiskondliku arvamusliidrina kogu hambaarstkonda, kaitseb oma liikmete huve ning valvab nende eetilise käitumise üle. Liitu kuulub ligi 900 hambaarsti ehk umbes 70% Eestis töötavatest hambaarstidest.

EHL viib ellu Eesti Haigekassa rahastatud suutervist edendavat projekti “Laste hammaste tervis” ning teeb tihedat rahvusvaheliselt koostööd FDI (ülemaailmse hambaarstide föderatsiooni) ja CED (Euroopa hambaravinõukogu) liikmena.

tagasi üles